Beogradski fond za političku izuzetnost

BFPE od svog osnivanja 2003. godine doprinosi demokratskoj transformaciji i evropskoj integraciji regiona Jugoistočne Evrope sadržinski koncipirajući i organizujući političko obrazovanje zainteresovanih i angažovanih građana i donosioca odluka na različitim nivoima.

Alumni mreža BFPE trenutno obuhvata preko 1400 učesnika/ca naših dugoročnih programa; kao i više od 200 političarki i političara mlađe generacije sa prostora Zapadnog Balkana.