GRAĐANI NAUČNICI

iNaturalist je digitalna platforma i aplikacija koja vam pomaže da doprinesete nauci o biodiverzitetu. Svako zapažanje može doprineti nauci, od najređeg leptira do najčešćeg korova u dvorištu. Vaše nalaze delimo sa skladištima naučnih podataka kao što je Globalni fond za informacije o biodiverzitetu kako bismo pomogli naučnicima da pronađu i koriste vaše podatke. Sve što treba da uradite je da posmatrate.

iNaturalist je zajednička inicijativa Kalifornijske akademije nauka i Nacionalnog geografskog društva [National Geographic Society].

Instalirajte iNaturalist mobilnu aplikaciju tako da uvek možete da posmatrate, čak i bez mobilnog prijema ili Wi-Fi veze.