Institut za biloška istraživanja „Siniša Stanković“

U svojoj delatnosti Institut je prevashodno orjentisan na fundametalna i multidsiciplinarna istraživanja iz oblasti bioloških nauka. Istraživanja u Institutu fokusirana su na sledeće naučne discipline: biohemija, molekularna biologija, citologija, animalna fiziologija, biljna fiziologija, neurobiologija, neurofiziologija, imunologija, genetika, ekologija akvatičnih i terestričnih ekosistema, zaštita životne sredine, taksonomija i organska evolucija. Pored širenja naučnih saznanja iz tih oblasti, sva navedena istraživanja su značajna i za razvoj drugih oblasti kojima je biologija osnova (medicina, šumarstvo, farmacija, poljoprivreda, biotehnologija…).