KOMIČNI KOMADI O KLIMATSKIM PROMENAMA

Pogledajte komične komade koji su rezultat dvogodišnjeg evropskog projekta FARCE [Farsa] koji se bavio koršcenjem satire i komedije za promovisanje svesti o klimatskim promenama u obrazovanju.

Finansirani od strane EU Programa Erasmus+, nosioci projekta medju kojima je i DAH Teatar kreirali su zbornik komedije i učenja o svesti o klimatskim promenama. Sastoji se od 49 pojedinačnih komedija koji se bave pitanjima klimatskih promena na zabavan i smislen način.

FARCE je razvio širok izbor komičnih komada, audio-vizuelnih skica, audio naracija, humorističkih štampanih članaka, performansa i umetničkih dela. Svaki od ovih komada prati plan lekcije za implementaciju i postizanje željenih ishoda učenja u svakoj zemlji.