VLADA SRBIJE USVOJILA PROGRAM ZAŠTITE VAZDUHA DO 2030

Vlada Srbije je 8. decembra, nakon više od godinu dana, konačno usvojila Program zaštite vazduha do 2030. godine. U pitanju je presudan dokument u kojem se decidno i otvoreno iznosi problem zagađenja, kao i plan: šta mora da se uradi kako bi građani Srbije za deset godina mogli da udišu zdraviji vazduh?

U pitanju je presudan društveni i zdravstveni problem današnje Srbije koji već godinama čeka na odgovor. Da li je ovaj Program pravi korak u njegovom rešavanju?