EcoHub

EcoHub je omladinska ekološka organizacija sa ciljem širenja ekološke znanja i svesti kroz meetup, seminare i projekte. Vizija udruženja je kreiranje održivih i zelenih urbanih zajednica kroz ekološku edukaciju i praktične projekte.

Kroz interaktivne projekte širi ekološku svest, podstiče gradjane na akciju i sarađuje sa različitim entitetima: studenti, institucije, gradjanstvo i organizacije