O NAMA

DAH Teatar je profesionalna pozorišna trupa i umetnički kolektiv (osnovan 1991), koji koristeći tehnike savremenog teatra stvara angažovanu umetnost sa namerom da utiče na pozitivan razvoj društva lokalno i globalno.

DAH Teatar je i Centar za istraživanja kulture i društvenih promena čije aktivnosti podrazumevaju kreaciju i produkciju dela iz oblasti scenske umetnosti visokog umetničkog kvaliteta, edukativne programe sa ciljem obrazovanja i afirmacije mladih umetnika, festivale i internacionalnu saradnju sa umetnicima iz celog sveta kao i saradnju sa posebnim grupama u lokalnoj zajednici – aktivističke grupe i organizacije iz oblasti ljudskih prava, feminističke grupe ili ranjive grupe u našem društvu.

Rad DAH Teatra temelji se na divajzing  (devising) pozorišnoj metodologiji, a predstave i projekti su rezultat dugotrajnog procesa rada. Polazeći od teme, radeći na raskrsnici između pozorišta, plesa i vizuelne umetnosti DAH Teatar stvara predstave sa vizijom o kreiranju nenasilnog i tolerantnog društva.

Misija DAH Teatra je da, kroz posvećen timski rad, kreira smelu pozorišnu umetnost, koja provocira, inspiriše i podstiče ličnu i društvenu transformaciju.

„U savremenom svetu, destrukciji i nasilju može se suprotstaviti stvaranjem smisla”,  moto je DAH Teatra.