EVROPSKI PARLAMENT GLASA ZA SNAŽAN ZAKON O KRČENJU ŠUMA

Evropski parlament glasao je 13. septembra 2022. za snažan novi zakon EU protiv krčenja šuma, kojim bi se po prvi put zabranili proizvodi povezani sa uništavanjem šuma i kršenjem ljudskih prava.

Anke Schulmeister-Oldenhove, viši službenik za politiku šumarstva u Uredu za evropsku politiku VVF-a: „Današnje glasanje u Parlamentu za snažan zakon o krčenju šuma bilo je jasno da: da za smanjenje otiska EU i da za zaštitu šuma i savana i prava autohtonih naroda. To je takođe bilo da na pozive građana EU koji ne žele da podstaknu uništavanje prirode svojom potrošnjom.

Nedavna anketa je pokazala da 80% građana EU iz svih političkih opredeljenja i starosnih grupa podržava jak zakon EU koji sprečava kompanije da prodaju proizvode povezane sa uništavanjem šuma, kao i drugih prirodnih ekosistema i kršenjem ljudskih prava.

Od 2020. godine, kroz kampanju #Together4Forests koju vodi WWF, 1,2 miliona građana, naučnika i kompanija traži zakon koji osigurava da samo proizvodi bez uništavanja prirode završe na tržištu EU. Više od 50.000 ljudi poslalo je dodatna pisma svojim nacionalnim ministrima ranije ove godine, a više od 206.000 poruka i memova poslato je poslanicima Evropskog parlamenta tokom poslednja dva letnja meseca.

Održivo šumarstvo: EU Parlament u borbi protiv deflorestiyacije