GM Optimist

GM Optimist deluje u oblasti lokalnog razvoja i to najčešće na temi održivog razvoja. Sve je lako kad si optimista!

„Vršimo periodični monitoring reke Despotovice, pored koje smo formirali i drvored koji svake godine obogaćujemo sa nekoliko novih stabala. Organizujemo predavanja u osnovnim i srednjim školama, pored ostalih, o temama o kojima učenici nemaju priliku često da čuju (npr. zagađenje bukom, održiva mobilnost, odrast). Od leta 2019. godine koordiniramo rad lokalnog startap centra u okviru koga promovišemo zeleno preduzetništvo i upoznajemo javnost sa zelenim tehnologijama.“