Klara i Rosa

Udruženje građana “Klara i Rosa” je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kreativne industrije, kulturnog menadžmenta, društvenog aktivizma i obrazovanja.

Ciljevi Udruženja su unapređivanje kulturnog života, podsticanje i razvoj kreativnog stvaralaštva i obrazovanja, posebno kod mladih, podrška lokalnim umetnicima, osnaživanje društvenog aktivizma, promocija zdravog načina života i ljudskih prava.