KONFERENCIJA PTICA [The Conference of the Birds]

Umetnici koji rade sa zajednicom i duboko brinu o svetu i njegovim građanima, okupili su se da pronađu inovativne načine da se povežu, da stvaraju i pokušaju da daju smisao pandemiji i klimatskim krizama.

Konferencija ptica je drevna epska pesma sufijskog pesnika Farida ud-Dina Atara. Priča o okupljanju ptica, u vreme egzistencijalne krize.

Vođeni duhovnim nasledjem starih naroda, digitalnim i dizajnerskim razmišljanjem i kreativnim angažmanom, 200 umetnika iz sedam zemalja odgovara na okvir drevne sufijske pesme kako bi zabeležili naše putovanje kroz nove egzistencijalne krize.