NOVI „FOREST 500“ IZVEŠTAJ

Novi FOREST 500 Izveštaj, koji je objavila ekološka grupa Global Canopy, procenio je 350 vrhunskih kompanija i 150 finansijskih institucija koje ih finansiraju, otkrivajući da trećina kompanija uopšte nema politiku koja bi osigurala da njihovi proizvodi ne izazivaju krčenje šuma. “Većina kompanija i finansijskih institucija sa najvećom sposobnošću da zaustave krčenje šuma rade malo ili ništa“, rekao je Niki Mardas, izvršni direktor kompanije Global Canopy, koja je sprovela istraživanje.

Otprilike tri četvrtine globalnog krčenja šuma uzrokovano je poljoprivredom, prema Our World in Data. Ovo je ključni pokretač klimatskih promena i može imati razoran uticaj na divlje životinje, ekosisteme i živote autohtonih naroda.

[Source: www.desmog.com]