KONFERENCIJA: “POTENCIJALI EKOLOŠKOG ZAOKRETA U KULTURI”

Green Art Incubator, u saradnji sa SEECult platformom u petak 24. juna 2022 sa početkom od 16 časova, u prostorijama Jugoslovenske kinoteke, organizuje konferenciju „Potencijali ekološkog zaokreta u kulturi“.

Konferencija će okupiti eksperte iz oblasti zaštite životne sredine i profesionalce u kulturi, u cilju uspostavljanja dijaloga o mogućnostima i pravcima tranzicije kulturnih i umetničkih institucija i organizacija na ekološki održivije radne procedure i organizacione filozofije.

U okviru panel diskusije- „Zelena transformacija: primeri dobre prakse“, jadranka Andjelic ce u ima DAH Teatra predstaviti projekat DRVEĆE PLEŠE.