MIT O EKOLOŠKOJ PASIVNOSTI U SRBIJI

Ideja da smo apatični i nemoćni je mit, piše dr Jelisaveta Vukelić sa Filozofskog fakulteta u Srbiji za KLIMA 101.

„Prema rasprostranjenom uverenju, ljude na ovim prostorima odlikuje apatičnost i apolitičnost. Umesto da se angažuju oko bitnih društvenih pitanja, naši ljudi vreme radije provode zabušavajući na (državnom) poslu, obilazeći tržne centre i kafiće i pišući uvredljive komentare na društvenim mrežama. Sve to dok udišu najzagađeniji vazduh na svetu, piju vodu upitnog kvaliteta i jedu ko zna šta, nesvesni svega toga ili nezainteresovani. Ali, da li realnost podupire ovakav stereotip?

Moji istraživački podaci pružaju sasvim drugačiju sliku. Zapravo, oni pokazuju da su građani Srbije zainteresovani za ekološke teme i veoma uznemireni zbog zagađenja.

90% građana Srbije veruje da je zaštita životne sredine, sama po sebi, veoma važna.“

Foto: Vladimir Živojinović/BBC