VODOSNABDEVANJE SANTIJAGA DE ČILE U UMETNIČKOM KONTEKSTU

Meksičko-čileansko-austrijska umetnica koreograf Amanda Pinja radi sa svojim kolektivom nadaproductions na različitim lokacijama u Santjago de Čileu, na seriji projekata pod nazivom „La Escuela de las Montanas i del Agua” (Škola planina i vode).

Sa učesnicima iz Meksika, Čilea i Evrope, ona istražuje istoriju vode za piće u Santjago de Čileu i tok reka Mapočo i Maipo, čiji izvori leže u obližnjim Andima. Projekat je ugrađen u dugoročnu studiju o trenutnom gubitku kulturnog i biološkog diverziteta na našoj planeti. Potencijalna interakcija između umetnosti, autohtonog znanja, aktivizma i naučnog istraživanja u kontekstu trenutne klimatske krize je fokus projekta.

Višemesečni program na ovu temu počeće izložbom na terenu Museo Interactivo Mirador u Santjago de Čileu 2. decembra 2022. godine, a potom će uključivati seriju razgovora, performativnih izleta u okolne planine i vodene tačke u gradu, radionice i na kraju scenska produkcija pod nazivom „Danzas Climaticas“ (Klimatski plesovi) sa čileanskim izvođačima u GAM – Centro Cultural Gabriela Mistral u martu 2022.

12. i 13. januara umetnica Amanda Pinja nudi performativno pešačenje po planinama Santjaga.