article image

Šuma peva

«Šuma peva» je društveni servis čija je misija iniciranje, stimulisanje, stvaranje, organizovanje i realizovanje akcija …

article image

Mladi istraživači Srbije

Mladi istraživači Srbije su jedinstvena, neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija, u koju se dobrovoljno uključuju mladi …

article image

Centar za promociju nauke

Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke …

article image

Klara i Rosa

Udruženje građana “Klara i Rosa” je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme …