OKRUGLI STO, RAZGOVORI, VEBINAR

OKRUGLI STO OKUPLJA UMETNIKE, STRUČNJAKE I PUBLIKU DA RAZGOVARAJU O PROJEKTIMA KOJI SE NA KREATIVNI NAČIN BAVE KLIMATSKIM PROMENAMA I NJIHOVIM UZROCIMA. VEBINAR JE USMEREN NA DAVANJE PODRŠKE, INSTRUMENATA I VOĐSTVA U ARTIKULACIJI GRAĐANSKIH INICIJATIVA.